Newyddion diweddaraf

Diwedd y flwyddyn 

Annwyl rieni,  Wel, dyma ni wedi cyrraedd diwedd blwyddyn ysgol arall. Ysgrifennaf atoch i ddiolch o galon i chi i… read more

Adroddiadau Blynyddol ac Asesiadau Personol

Annwyl rieni, Byddwn yn ebostio adroddiadau blynyddol y plant i chi cyn diwedd y tymor. Hefyd, byddwn yn rhannu gwybodaeth… read more

Caban Cylch Meithrin ar safle’r ysgol

Annwyl rieni, Dwi’n falch iawn i allu cadarnhau bod llywodraeth Cymru wedi cefnogi cais am gyllid i osod caban ar… read more

Seremoni’r cadeirio

Bore bendigedig heddi yn seremoni’r cadeirio. Llongyfarchiadau mawr i’r bardd buddugol