Newyddion diweddaraf

Bl 6 – Noson Agored Rithiol Glantaf

Cliciwch ar y ddolen – Noson Agored 2021 PDF

Her Wythnos Ailgylchu

Da iawn i bawb am gymryd rhan yn her wythnos ailgylchu. Dwi’n siŵr gallwch chi gytuno bod llawer o ddisgyblion… read more

Covid-19 – Diweddariad

Annwyl rieni, Covid-19 Mae’r sefyllfa yn yr ysgol yn heriol iawn o ganlyniad i nifer y staff a’r plant sydd… read more

Cwrs Preswyl Blwyddyn 6

Annwyl rieni, Mae Covid wedi effeithio yn negyddol ar sawl agwedd o fywyd ysgolion ac yn anffodus, mae’r cwrs preswyl… read more