Latest News

Diolch!

Annwyl rieni, Am flwyddyn! Wrth edrych yn ôl dros y flwyddyn ysgol yma, mae’n anodd credu’r sefyllfa a’r heriau a… read more

Cefnogi Tîm Pêl Droed Cymru ac Ysbyty Felindre

Mae’r Cyngor Ysgol/Blwyddyn 6 wedi penderfynu bod yr ysgol yn mynd i ddangos ein cefnogaeth i dîm pêl droed Cymru… read more

Gwerthoedd yr ysgol

Yn dilyn llawer iawn o drafod rhwng y plant a’r staff wythnos yma, cytunwyd ar ein prif werthoedd #IJ

Cwrs Preswyl Blwyddyn 4

Annwyl rieni, Yn anffodus, o ganlyniad i Covid, bu’n rhaid i ni ganslo ein clybiau ac ymweliadau allgyrsiol – rhan… read more