Latest News

Gwerthoedd yr ysgol

Yn dilyn llawer iawn o drafod rhwng y plant a’r staff wythnos yma, cytunwyd ar ein prif werthoedd #IJ

Cwrs Preswyl Blwyddyn 4

Annwyl rieni, Yn anffodus, o ganlyniad i Covid, bu’n rhaid i ni ganslo ein clybiau ac ymweliadau allgyrsiol – rhan… read more

Newidiadau Anghenion Dysgu Ychwanegol

Annwyl rieni, Anghenion Dysgu Ychwanegol – Mae rhaglen genedlaethol o drawsnewid darpariaeth a chefnogaeth ar gyfer disgyblion sydd ag Anghenion… read more

Estyn yn cydnabod gwaith da yr ysgol yn ystod cyfnod Covid-19

Rydym yn falch iawn bod Estyn wedi cydnabod y gwaith da sydd wedi ei wneud gan yr ysgol  yn ystod… read more