Skip to content ↓

Anghenion Dysgu Ychwanegol /Additional Learning Needs

ADY/ALN

Mae'r dudalen yma yn esbonio sut mae Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd  yn gweithredu Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY). Bydd e'n esbonio'r broses o roi cymorth i ddysgwyr yn y dosbarth hyd at y broses o asesu i benderfynu os oes ADY a bod angen darpariaeth dysgu ychwanegol (DDY) ar ddysgwyr. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, croeso i chi gysylltu â CADY yr ysgol Ms Morganne Bendle trwy swyddfa'r ysgol.

This page explains how Additional Learning Needs (ALN) are catered for in Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd. It will explain the process by which a child will be supported in class and the process of assessment to see whether they have ALN requiring Additional Learning Provision (ALP). For further information please read the documentation below which will be updated periodically. If you have any questions or queries please contact the school ALNCo's Ms Morganne Bendle via the school office.

Llinell Gymorth ADY i Rieni/Gofalwyr:

ALN Helpline for Parents/Carers:

Ffon: 029 20872731
E-Bost: ALNHelpline@cardiff.gov.uk