Skip to content ↓

Llywodraethwyr / School Governors

Cadeirydd / Chair

 • Mr. Rhodri Elis Jones

Prifathro / Head Teacher

 • Mr Gwyndaf Jones

ALL / LA

 • Mr Dylan Owen
 • Mr Rhodri Elis Jones
 • Mr Jamie Green
 • Mr Dafydd Sion

Cymuned / Community  

 • Mr. Rhodri Lloyd
 • Mr Emyr James
 • Mr Owain Williams

Rhiant Lywodraethwyr / Parent Governor

 • Mrs Stephanie Evans
 • Mrs Angharad Griffiths
 • Mr Denis Pugh
 • Mrs Elin Davies
 • Mrs Nina Gosling
Athrawon / Teaching staff
 • Mrs Catrin Dumbrill
 • Miss Rebecca Milward

Staff – heb fod yn addysgu / Non Teaching Staff

 • Mrs Glesni Cooper