Skip to content ↓

Llywodraethwyr / School Governors

Gadeirydd / Chair

Mr. Rhodri Elis Jones

Prifathro / Head Teacher

Gwyndaf Jones, Mr

ALL / LA

Mr Dylan Owen
Mr Rhodri Elis Jones
Mr Jamie Green

Cymuned / Community  

Mr. Rhodri Lloyd
Mr Emyr James
Mr Owain Williams

Rhiant Lywodraethwyr / Parent Governor

Mrs Stephanie Evans
Mrs Sioned Tobias
Mrs Angharad Griffiths
Mr Denis Pugh
Mrs Elin Davies

Athrawon / Teaching staff

Mrs Catrin Dumbrill
Miss Rebecca Milward

Staff – heb fod yn addysgu / Non Teaching Staff

Mrs Noni Laugharne