Skip to content ↓

Staff

Pennaeth / Headteacher

Mr Gwyndaf Jones

Dirprwy Bennaeth / Deputy Headteacher

Mrs Catrin Dumbrill

Tim Strategol yr Ysgol / School Strategic Team

Mr Gwyndaf Jones - Pennaeth / Headteacher 

Mrs Catrin Dumbrill - Dirprwy Bennaeth ac Arweinydd Rhifedd / Deputy Head and Leader of Numeracy

Mrs Catrin Champion - Arweinydd Cyfnod Sylfaen ac Arweinydd Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu / Foundation Phase Leader and Leader of Language, Literacy and Communication

Mr Huw Richardson - Arweinydd Cyfnod Allweddol 2 ac Arweinydd Gwyddoniaeth a Thechnoleg / Leader of Key Stage 2 and Science and Technology.

Mrs Ffion Davies - Arweinydd Iechyd a Lles / Leader of Health and Wellbeing 

Mrs Catrin Llywelyn - Arweinydd y Celfyddydau Mynegianol / Leader of the Creative Arts

Miss Morganne Bendle - Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol / Additional Learning Needs Coordinator 

Mr James Williams - Arweinydd Asesu a Chynnydd a'r Dyniaethau/ Leader of Assessment and Progress and Humanities.

Athrawon / Teachers

Meithrin - Mrs Lowri Lewis, Mrs Gwenno Kidley

Derbyn - Mrs Fran Howells  

Derbyn - Mrs Elen Bowhay Clark

Blwyddyn 1 - Mrs Gwenith Davies, Mrs Menna Williams

Blwyddyn 1 - Miss Bethan Evans

Blwyddyn 2 - Mrs Catrin Champion

Blwyddyn 2 - Mrs Rebecca Millward

Blwyddyn 3 - Miss Chloe Jones

Blwyddyn 3 - Mrs Catrin Llywelyn

Blwyddyn 4 - Miss Morganne Bendle, Mr Alun Higham

Blwyddyn 4 - Mrs Natasha Farrell

Blwyddyn 6 - Mrs Ffion Davies

Blwyddyn 6 - Mr Huw Richardson

CPA/PPA - Mrs Lorraine Rogers

CPA/PPA - Mrs Glesni Cooper

CALU/HLTA - Mrs Amy Evans

Staff Cynorthwyol / Support Staff

Meithrin/Nursery - Miss Elen Jones

Derbyn/Reception - Miss Daneka Stephens, Miss Sara James, Miss Freyja Jones

Blwyddyn 1/Year 1 - Mrs Buddug Williams, Miss Sam Neathey, Miss Emily Ford

Blwyddyn 2/Year 2 - Miss Beca Hughes, Miss Lucy Martinson

Blwyddyn 3/Year 3 a 4- Mrs Sharon Rich, Miss Tesni Parker

Blwyddyn 5/Year 5 a 6- Mrs Chantelle Ohimekpen

Swyddog Teulu - Mrs Noni Laugharne

Staff Gweinyddol / Administrative Staff

Mrs Helena Jones

Mrs Esyllt Williams

Goruchwylwyr Brecwast a Chinio /Breakfast and Lunchtime Supervisors.

Mrs Nadira Rahman

Mrs Helen Cox

Mrs Rosalyn James

Miss Linda Jones

Miss Kate Prosser

Mrs Geraldine Hughes

Mrs Karen Murphy

Mrs Yvonne Clark

Mrs Mehwish Naheem

Staff Glanhau / School Cleaners. 

Mrs Geraldine Hughes

Mrs Karen Murphy

Mrs Laura Rose

Miss Jess Thomas

Swyddog Ystad / Estates Officer

Mr Simon Bullen