Skip to content ↓

Staff

Pennaeth / Headteacher

Mr Gwyndaf Jones

Dirprwy Bennaeth / Deputy Headteacher

Mrs Catrin Dumbrill

Tim Strategol yr Ysgol / School Strategic Team

Mr Gwyndaf Jones - Pennaeth / Headteacher 

Mrs Catrin Dumbrill - Dirprwy Bennaeth ac Arweinydd Rhifedd / Deputy Head and Leader of Numeracy

Mrs Catrin Champion - Arweinydd Cyfnod Sylfaen ac Arweinydd Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu / Foundation Phase Leader and Leader of Language

Mr Huw Richardson - Arweinydd Cyfnod Allweddol 2 ac Arweinydd Gwyddoniaeth a Thechnoleg / Leader of Key Stage 2 and Science and Technology.

Mrs FFion Davies - Arweinydd Iechyd a Lles / Leader of Health and Welbeing 

Mrs Catrin Llywelyn - Arweinydd y Celfyddydau Mynegianol / Leader of the Creative Arts

Mis Morganne Bendle - Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol / Additional Learning Needs Coordinator 

Mr James Williams - Arweinydd Asesu a Chynnydd/ Leader of Assessment and Progress

Athrawon / Teachers

Meithrin - Mrs Lowri Lewis a Mrs Gwenno Kidley

Derbyn - Mrs Fran Howells  

Derbyn - Mrs Elen Bowhay Clark

Blwyddyn 1 - Mrs Gwenith Davies, Mrs Menna Williams

Blwyddyn 1  - Miss Bethan Evans

Blwyddyn 2 - Mrs Catrin Champion

Blwyddyn 2 - Mrs Rebecca Millward

Blwyddyn 3 - Miss Chloe Jones

Blwyddyn 3 - Mrs Catrin Llywelyn

Blwyddyn 4 - Miss Morgan Bendle a Mr Alun Higham

Blwyddyn 4 - Mrs Natasha Farrell

Blwyddyn 6 - Mrs Ffion Davies

Blwyddyn 6  - Mr Huw Richardson

Miss Ffion Jones - CPA/PPA

Mrs Glesni Cooper - CPA/PPA

 

Staff Cynorthwyol / Support Staff

Meithrin/Nursery - Miss Freyja Jones

Derbyn/Reception - Miss Daneka Stephens a Miss Sara James

Blwyddyn 1/Year 1 - Mrs Buddig Williams a Miss Sam Neathey, Miss Emily Ford

Blwyddyn 2/Year 2 - Miss Beca Hughes , Miss Lucy 

Blwyddyn 3/Year 3 a 4- Mrs Lorraine Rogers a Mrs Sharon Rich

Blwyddyn 5/Year 5 a 6- Mr Finn Dixon a Mrs Chantelle Ohimekpen , Mss Amy Evans

Cymhorthydd Lles - Mrs Noni Laugharne

Staff Gweinyddol / Administrative Staff

Mrs Helen Jones a Mrs Esyllt Williams Rheolwr Swyddfa a chyllid / School Office & Finance Manager 

Goruchwylwyr Brecwast a Chinio /Breakfast and lunchtime supervisors.

Mrs Geraldine Hughes

Mrs Karen Murphy

Mrs Yvonne Clark

Mrs Mehwish Naheem

Mrs Nadira Rahman

Mrs Helen Cox

Mrs Rosalyn James

Miss Linda Jones

Staff glanhau / School cleaners. 

MrsYvonne Clark

Mrs Geraldine Hughes

Mrs Karen Murphy

Mrs Laura Rose

Swyddog Ystad / Estates Officer

Mr Simon Bullen