Skip to content ↓

Diogelu /Safeguarding

Mr Gwyndaf Jones
Pennaeth/Headteacher

Mrs Catrin Dumbrill
Dirprwy Bennaeth/Deputy Head

Mrs Catrin Champion
Deputy Designated Safeguarding Person

Mr Huw Richardson
Deputy Designated Safeguarding Person

Swyddfa Diogelu Plant Caerdydd / Cardiff Safeguarding Office

Tel: 02920 536 490

Rydym yn cydnabod ein cyfrifoldeb moesol a statudol i ddiogelu a hyrwyddo lles pob disgybl. Rydym yn ymdrechu i ddarparu amgylchedd diogel a chroesawgar lle caiff plant eu parchu a’u gwerthfawrogi. Rydym yn effro i arwyddion o gamdriniaeth ac esgeulusdod ac rydym yn dilyn ein gweithdrefnau i sicrhau bod plant yn derbyn cefnogaeth effeithiol, amddiffyniad a chyfiawnder.

We acknowledge our moral and statutory responsibility to safeguard and promote the welfare of all pupils. We strive to provide a safe and welcoming environment where children are respected and valued. We are alert to signs of abuse and neglect and follow our procedures to ensure that children receive effective support, protection and justice.

Swyddog Teulu/Family Officer

Cliciwch ar y Linc isod i weld gwaith ein Swyddog Teulu/ Please click on the link to read about the work of our Family Officer – Family Officer

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

Polisiau/Policies