Latest News

Bocsys Bwyd Iach

Cliciwch ar y ddolen i gael gwybodaeth am focsys bwyd iach – Bocsys Bwyd Iach

Elusen Noah’s Ark

Gwaith arbennig gan un o blant yr ysgol. Great work from one of our pupils. Da iawn ti! https://inyourarea.co.uk/news/eight-year-old-raises-hundreds-of-pounds-for-cardiff-childrens-hospital/ #IJ

Trefniadau ailagor yr ysgol – Mehefin 29ain

I weld y trefniadau, cliciwch ar y ddolen – Amserlen dychwelyd i’r ysgol (1)

Llythyr y Cyfarwyddwr Addysg i rieni

Cliciwch ar y ddolen i agor y llythyr – Director’s Letter to Parents and Carers_cym