Latest News

Cwrs Preswyl Blwyddyn 6

Annwyl rieni, Mae Covid wedi effeithio yn negyddol ar sawl agwedd o fywyd ysgolion ac yn anffodus, mae’r cwrs preswyl… read more

Dyslexia

Hapus iawn i dderbyn y dystysgrif yma bore ma  #IJ #dyslexiaawareness

Prydau Ysgol Am Ddim

Caiff disgyblion cynradd ac uwchradd brydau ysgol am ddim os yw eu teulu’n cael: Cymhorthdal Incwm Lwfans Cyflogaeth a Chymorth… read more

Imiwneiddio Ffliw – Medi 27ain

Cliciwch ar y dolenni – September 2021 Flu letter to parents (e-consents) PHW flu information for parents 2021 – Copy