Latest News

Trefniadau ailagor mis Medi 2020

Trefniadau ailagor mis Medi 2020 – cliciwch ar y ddolen – Trefniadau ailagor mis Medi 2020

Diwedd y flwyddyn

Annwyl rieni, Wel dyma ni wedi cyrraedd diwedd y flwyddyn ysgol ac yn sicr mi fydd eleni yn byw yn… read more

Blwyddyn 6 – trefniadau mis Medi – Blwyddyn 7

I ddarllen y trefniadau, cliciwch ar y ddolen –Llythyr Croeso Disgyblion Bl 7 2020-21

Taith o gwmpas y dosbarth Meithrin

Yn anffodus, nid oedd hi’n bosibl i ni wahôdd rhieni newydd y Meithrin i’r ysgol eleni. O ganlyniad, fe wnaethom… read more