Latest News

Ailagor ysgolion – Llythyr Cyngor Caerdydd

Clciwch ar y ddolen – Letter to Parents 19 Feb 2021 – Cymraeg

Trefniadau ailagor yr ysgol – Chwefror 2021

Cliciwch ar y ddolen – Trefniadau ail agor mis Chwefror 2021 (2)

Cefnogi eich plentyn i ddefnyddio’r Gymraeg gartref

Cliciwch ar y ddolen – https://spark.adobe.com/page/kr3p0DxoPe2rN/

Trefniadau Chwefror

Annwyl rieni, Mae llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi na fydd ysgolion yn ail-agor tan ar ol hanner tymor. O ganlyniad, bydd… read more