Latest News

Llyfrau darllen

Llyfrau Darllen Bydd y plant yn dechrau dod â llyfrau darllen gartref wythnos nesaf ond bydd strwythur tynn o ran… read more

Rhoi gwybod i’r ysgol am absenoldeb plentyn

Rhoi gwybod i’r ysgol am absenoldeb plentyn Os yw eich plentyn yn absennol, dylid rhoi gwybod i’r ysgol trwy’r ap… read more

Covid-19 – Gwybodaeth i rieni

Mae Cyngor Caerdydd wedi rhannu gwybodaeth ddefnyddiol iawn i rieni – cliciwch ar y dolenni isod- Parents information for schools-en-cy-C… read more

Swyddogion Diogelu yr Ysgol

Swyddogion Diogelu/Amddiffyn Plant yr ysgol ar gyfer 2020 – 2021 yw…. Mr James – Person Dynodedig Diogelu Cynorthwywyr Diogelu 1.… read more