Latest News

Materion Diogelu

Os hoffech drafod mater Diogelu/Amddiffyn Plant, yna cysylltwch â Mr James (Uwch-berson dynodedig Diogelu) neu Mrs Dumbrill (Dirprwy berson dynodedig… read more

Llyfrau Iaith a Mathemateg

Er mwyn i chi gael cip ar y gwaith sydd yn cael ei gyflawni gan eich plentyn, mae’r llyfrau Iaith… read more

CYNLLUN STRYDOEDD YSGOL

CYNLLUN STRYDOEDD YSGOL Mae Cyngor Caerdydd wedi penderfynu cyflwyno Stryd Ysgol ar Heol Glan y Nant. Bydd y Stryd Ysgol… read more

Arian i’r ysgol

Os ydych chi’n siopa ar-lein, yn enwedig gyda’r Nadolig ar y gorwel, gallwch chi godi arian ar gyfer Ysgol Gymraeg… read more