Latest News

Adnoddau Sustrans

Bore da, Hoffem roi gwybod i chi am lansiad Tu Fas Tu Fewn Sustrans, adnodd am ddim i helpu rhieni… read more

Meithrin Medi 2020

Dogfennau a gwybodaeth Llawlyfr y Meithrin Ffurflenni i’w dychwelyd i’r ysgol 1. Manylion Personol – Manylion Personol 2. Holiadur Meithrin… read more

Cyfrif Youtube Pontio Glantaf

Mae Ysgol Gyfun Glantaf wedi creu sianel Youtube pontio ar gyfer ein disgyblion Blwyddyn 6. Mae’n adnodd da i’r plant… read more

Ymweliadau oddi ar safle’r ysgol

O fis Chwerfor 2020, mi fydd gan yr ysgol broses newydd o weinyddu ymweliadau oddi ar safle’r ysgol – yn… read more