Latest News

Arian i’r ysgol

Os ydych chi’n siopa ar-lein, yn enwedig gyda’r Nadolig ar y gorwel, gallwch chi godi arian ar gyfer Ysgol Gymraeg… read more

Diolch Mrs Mallett

Trist iawn yw cyhoeddi y bydd Mrs Mallett yn gorffen ei swydd fel Swyddog Teulu yr ysgol ar ddiwedd mis… read more

Ail wampio’r wefan

Diolch yn fawr i gwmni Pentagon am ail wampio gwefan yr ysgol – www.ygmg.com Mae llais rhieni a llais y… read more

Gwasanaeth Diolchgarwch CA1

Diolch i Mr Alun Tudur am ddod i mewn i gynnal y gwasanaeth Diolch i bawb sy’ wedi cyfrannu bwydd… read more