Ysgol Iâch

Yn dilyn arolwg gan aseswr allanol heddi, rydym yn falch o gyhoeddi bod Ysgol Melin Gruffydd wedi bod yn llwyddiannus yng Ngham 4 o’r Rhwydwaith Ysgolion Iâch.

Y materion o dan sylw yn yr asesiad oedd –

Datblygiad Personol a Pherthnasedd

Bwyta’n Iach a Maeth
Addysg Gorfforol a Ffitrwydd
Llês meddyliol ac emosiynol
Camddefnyddio Sylweddau
Yr Amgylchedd
Diogelwch

Llongyfarchiadau mawr i’r staff a’r plant!