Yr Eisteddfod Gylch

Annwyl rieni,

Rydym yn falch o gadarnhau y bydd yr Eisteddfod Gylch yn cael ei chynnal ar ddydd Sadwrn, Mawrth 5ed. Dyma gyfle gwych i’r plant gystadlu ar y cystadlaethau canu a llefaru.

Cystadlaethau

Mae’r cystadlaethau wedi eu rhannu fel a ganlyn:

Dan 12 – Blynyddoedd 5 a 6

Dan 10 – Blynyddoedd 3 a 4

Dan 8 – Derbyn, Blynyddoedd 1 a 2

O ganlyniad i’r sefyllfa anodd bresennol, bydd pethau ychydig yn wahanol yn yr eisteddfod eleni – byddwn yn rhannu’r trefniadau terfynol gyda chi cyn gynted â phosibl.

*Ymaelodi

Er mwyn cystadlu yn yr eisteddfod, mynychu clybiau a chystadlaethau chwaraeon a chymryd rhan yng ngweithgareddau celfyddydau’r Urdd, rhaid i bob plentyn ymaelodi â’r Urdd erbyn Ionawr 28ain.

Cliciwch ar y ddolen yma i ymaelodi – https://www.urdd.cymru/cy/ymuno/

Yn gywir,

Illtud James