Trefniadau Medi 6ed

Annwyl rieni,

Trefniadau Dydd Llun, Medi 6ed.

 • Ni ddylid danfon y plant i’r ysgol os oes symptomau Covid arnynt
 • Bydd drysau’r ysgol yn agor yfory am 8.45am a bydd y staff wrth y drysau i groesawu’r plant. 
 • Bydd y plant yn golchi eu dwylo cyn mynd i mewn i’w dosbarthiadau
 • Byddwn yn agor ffenstri’r ystafelloedd i sicrhau bod digon o awyr iach yno
 • Yn anffodus, ni fydd y glwyd yng nghefn yr ysgol ar agor nes i’r bont gael ei thrwsio.
 • Cinio Ysgol – cofiwch archebu cinio ysgol i’r plant ar Parentpay.com
 • Gwisg ysgol – mae angen i’r plant wisgo eu gwisg ysgol. Cofiwch roi enw’ch plentyn ar bob dilledyn, bag ysgol, cot, cas pensil aa
 • Mygydau – Mae angen i rieni wisgo mygydau ar safle’r ysgol – ni fydd y staff yn gwisgo mygydau yn y dosbarthiadau, dim ond mewn sefyllfaoedd torfol/prysur. Disgwylir i bob ymwelwr wisgo mwgwd i’r ysgol.
 • Gofynnwn i rieni gadw pellter cymdeithasol wrth ollwng a chasglu’r plant
 • System unffordd – bydd y system unffordd ar y palmant y tu allan i’r ysgol yn parhau.
 • Camerau – ni ddylid gyrru ar hyd Heol Glan y Nant ar ol 8.30am a rhwng 2.45 – 3.45pm
 • Mae croeso i’r plant ddod i’r ysgol ar gefn eu beiciau / sgwters
 • Diwedd y dydd – dylid casglu’r Babanod am 3.25pm a’r Adran Iau am 3.30pm

Diolch am eich cefnogaeth!

Yn gywir,

Illtud James

Pennaeth