Timau Rheoli

Uwch Dîm Rheoli


Mr Gwyndaf Jones
Pennaeth


Mrs Catrin Dunbrill
Dirprwy Bennaeth

Mrs Catrin Champion


Mr Huw Richardson

Tîm Rheoli


Mr Gwyndaf Jones

Headteacher


Mrs Ffion Davies
Arweinydd Tîm Lles

Mr Huw Richardson
Arweinydd Tîm Cwricwlwm

Mrs Catrin Champion
Arweinydd Tîm Cwricwlwm

Mrs Catrin Dumbrill
Arweinydd Tîm Arloesi ac Addysgeg

Mrs Bethan Jones
Arweinydd Tîm Cynhwysiant

Mr James Williams
Arweinydd Tîm Asesu a Safonau