Tim Nofio 2015/16

Llongyfarchiadau i’r nofwyr yma sydd wedi eu dewis i dim Nofio yr ysgol eleni.  Edrychwn ymlaen at ein gala cyntaf ym Mhenarth ar y 2/12/15

Lucy Brassington, Alicia Lewis, Gwen Metcalfe, Mali Newis, Ifan Rees, Iwan Stroud, Owen Ll. Jones, Harri Teilo, Sophie Brassington, Erin Moriarty, Ela Powell, Megan Hutchins, Ioan Penry, Thomas Howe, Will Adams, Tom Woods

Da iawn i’r 60 nofiwr ddaeth i’r treialon ym mhwll nofio Rhyngwladol Bae Caerdydd