bl5E

20-12-2017

19-10-2017

Gwaith Cartref 24.10.17

Gwaith Cartref yr wythnos hon

-Darllen a deall Saesneg- Diwali- Darllenwch y darn ac atebwch mewn brawddegau llawn yn eich llyfrau Gwaith Cartref. (Dogfen ar HWB- Ardal Dosbarth- Gwaith Cartref-Diwali)

-Adolygu Sillafu 100 gair (Cymraeg/Saesneg)

-Adolygu sgiliau rhif Mathemateg (Tablau/ bondiau rhif)

Times Tables Rock Stars (yn Gymraeg) (Plant wedi derbyn cyfrinair)

J2Blast (ardal HWB)

Tasg ymchwiliol (opsiynol)

  • Beth am greu pecyn gwybodaeth ar Diwali i rannu’r hyn a ddysgoch gyda’r dosbarth? ar y we? gyda’r ysgol?
  • Beth am gyflwyno gwaith creadigol ar sail y testun Diwali
  • Beth am gynhyrchu gwaith yn Scratch ar sail y testun Diwali? Esiamplau i chi 

    Diwali 1 

    Diwali 2

 Diwali 3

Adnoddau

CBBC- Quiz: How much do you know about Diwali?

Newsround- What is Diwali?

HWB- Diwali- Cyflwyniad a gem 

26-09-2017

Bl5E- Campwaith yr wythnos 21.9.17

Da iawn i Evan am ennill y gamp yr wythnos hon am ysgrifennu disgrifiad o ddarlun. Llwyddaist i gynnwys llu o ddisgrifiadau bywiog a gwreiddiol. Da iawn am ysgrifennu darn o ansawdd uchel!