Athrawes 1DW

Mrs Menna Williams

Rwy’n dod o Lanelli yn wreiddiol ond wedi byw yng Nghaerdydd ers dros 30 mlynedd. Rwyf wedi gweithio ym myd Addysg erioed. Rwyf wrth fy modd yn dysgu Mathemateg ac rwy’n mwynhau creu heriau a gweithgareddau datrys problemau i’r plant.