Athro CPA

Mrs Lowri Lewis

Merch o Gaerdydd ydw i, ac rydw i wedi bod yn athrawes yn MG ers 9 mlynedd. Ar y funud rydw i yn athrawes CPA ac felly yn cael y profiad o ddysgu pob blwyddyn yn yr ysgol. Rydw i hefyd yn aelod o’r Tîm Cynhwysiant.

Mae diddordeb gen i mewn amryw o chwaraeon, cerddoriaeth a hanes. Yn fy amser sbâr dwi‘n chwarae tenis, canu mewn côr , dilyn tîm pêl droed Cymru a dwi wrth fy modd allan yn yr awyr agored gyda fy nheulu.