Athrawes 1DW

Mrs Gwenith Davies

Yn wreiddiol o Wyddgrug, Sir y Fflint rwyf bellach wedi byw yng Nghaerdydd am dros ugain mlynedd. Rwyf yn mwynhau dysgu sawl agwedd o fewn y Cyfnod  Sylfaen a chredaf yn gryf fod plant yn dysgu orau pan maent yn hapus ac yn gyfforddus yn eu hamgylchedd dysgu.

Edrychaf ymlaen at flwyddyn gyffrous o ddysgu ym Mlwyddyn 1.