Arweinydd Lles ac Athrawes 6D

Mrs Ffion Davies

Merch o Gaerdydd ydw i. Rwy’n hoff o chwaraeon a bod allan yn yr awyr agored a gan fy mod yn fam i ddau o fechgyn yna mae digon o gyfleoedd i fwynhau amrywiaeth o’r gweithgareddau hyn yn fy amser sbâr! Dwi’n Arweinydd Lles yr ysgol.