Arweinydd Arloesedd ac Addysgeg ac Athrawes 3Ll

Mrs Catrin Llywelyn

Fel cyn-ddisgybl ym Melin Gruffydd, mae’n bleser gen i fy mod yn cael y cyfle i addysgu yn yr ysgol a roiodd cymaint o atgofion gwerthfawr a chofiadwy i mi fel plentyn. Fel arweinydd y tim arloesi ac addysgeg, fy ngobaith yw bod disgyblion yr ysgol heddiw yn cael amrywiaeth o gyfleoedd a phrofiadau a bydd ganddynt atgofion hapus o’i haddysg yma am byth.