Dirprwy Bennaeth

Mrs Catrin Dumbrill

Yn wreiddiol o Landysul. Mae gennyf ddiddordeb mewn amryw o bynciau gan gynnwys Addysg Gorfforol, Cerddoriaeth a Chymraeg. Rwyf yn mwynhau pob math o weithgareddau Addysg Gorfforol a darllen llyfrau amrywiol.