Arweinydd Cwricwlwm Llythrennedd ac Athrawes 2C

Mrs Catrin Champion

Yn wreiddiol o Sir Aberteifi, fe ddes i Brifysgol yng Nghaerdydd – ac aros!

Dwi’n angerddol ynglŷn â gweithio gyda phlant yn y Cyfnod Sylfaen a dwi’n gredwr cryf fod plant yn dysgu orau pan maent yn hapus a phan maent yn gweithio’n annibynnol gan ddilyn eu diddordebau.

Ar hyn o bryd, dwi’n dysgu Blwyddyn 2 a fi yw Arweinydd Blynyddoedd 1 a 2. Dwi’n aelod o Dîm Rheoli’r Ysgol a fi yw’r Dirprwy Berson Diogelu Dynodedig. Fi hefyd yw Arweinydd y Maes Dysgu Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu ac edrychaf ymlaen at ddatblygu cwricwlwm newydd, cyffrous i ddisgyblion Melin Gruffydd, yn unol â gofynion y Cwricwlwm i Gymru.