Athrawes 5EF

Mrs Caryl Eldridge

Mae gen i ddiddordeb mawr mewn amryw o bynciau, gan gynnwys y dyniaethau, llythrennedd, rhifedd yn ogystal ag arbrofi ȃ thechnoleg. Rwyf wedi bod yn brif arweinydd TGCh/ Digidol yr ysgol ers nifer o flynyddoedd ac wedi mwynhau bod yn rhan o ddatblygiad digidol yr ysgol. Rwy’n aelod o dîm Arloesi ac Addysgeg yr ysgol.