Arweinydd Cynhwysiant, ALNco ac Athrawes DerbynJ

Mrs Bethan Jones

Rwy’n enedigol o Landeilo, Sir Gâr ac wedi aros yng Nghaerdydd ers graddio.
Rydw i’n gredwr cryf yn yr egwyddor bod plant yn dysgu trwy chwarae ac ym mhwysigrwydd addysgu sgiliau bywyd i ddisgyblion o bob oed a gallu.
Rydw i’n hoff iawn o redeg, mynd i’r gampfa a threulio gymaint o amser a phosib gyda fy nheulu.
Mae fy nyletswyddau yn yr ysgol yn cynnwys Athrawes ddosbarth Derbyn, Arweinydd y Blynyddoedd Cynnar, Arweinydd y Celfyddydau Mynegiannol a Chydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol yr ysgol (CADY).