Arweinydd Asesu ac Athro 5W

Mr James Williams

Rwy’n dysgu yn Melin Gruffydd ers 2010 ac yn Arweinydd Tim Asesu a pherfformiad yr ysgol. Mae gen i ddiddordeb mawr mewn amryw o bynciau, gan gynnwys Chwaraeon a dwi’n gyfriol am fwyafrif o dimau Chwaraeon yr ysgol. Mae gennyf ddiddodeb mewn ieithoedd tramor, yn enwedig Sbaeneg yn dilyn cyfnod o addysgu ym Mhatagonia. Yn ystod fy amser rhydd dwi’n hoffi chwaraeon a chadw’n heini a rwy’n hoffi rhannu yr angerdd yma am fyw’n iach gyda disgyblion Ysgol Melin Gruffydd. Rwy’n hynod o falch o fod wedi gorffen Ironman Cymru 2018.