Arweinydd CA2 ac Arweinydd Cwricwlwm ac Athro 6R

Mr Huw Richardson

Bellach wedi dysgu yma am bymtheg mlynedd, rwy’n berson sydd â diddordebau ar draws y pynciau ond yn hoff iawn o wyddoniaeth a’r byd natur. Rwy’n cadw’n iach trwy gerdded a chwarae pêl-droed ac yn hybu byw’n iach yn y dosbarth. Yn ogystal, rwy’n awyddus i blant ddod yn fwy ymwybodol o wleidyddiaeth cyn gadael am yr ysgol uwchradd, trwy gynnal trafodaethau dosbarth cyfan. Hoffaf hybu hyder mewn plant yn y celfyddydau creadigol a chaf foddhad o weld plant yn hapus ac yn mwynhau dod i’r ysgol. Rwy’n bennaeth Cyfnod Allweddol 2 yn yr ysgol ac yn un o arweinyddion y tîm fydd yn penderfynu ar gynnwys y cwricwlwm newydd.