Athro CPA

Mr Alun Higham

Un o Gaerdydd yn wreiddiol ac wedi bod yn byw yn y brifddinas drwy gydol fy mywyd ar wahan i gyfnod o bedair mlynedd tra yn y Brifysgol ym Mangor. Rwyf wedi bod yn athro ym Melin Gruffydd ers gadael y coleg yn 1988. Yn y flwyddyn 2011 dechreuais Gapel Cymraeg yn y Rhath ac felly wedi bod yn athro rhan amser ers hynny ac yn gyfrifol am ryddhau athrawon dosbarth ar gyfer eu sesiynau CPA. Mae gen i ddiddordeb mawr mewn hyfforddi criced a rygbi.