Athrawes 2M

Miss Rebecca Milward

Athrawes o Bontypridd, rwy’n ymddiddori mewn amrywiaeth o bynciau ac mae gen i ddiddordeb mawr mewn TGCh! Yn ystod fy amser ym Melin Gruffydd rydw i wedi cael y pleser o ddysgu ar draws y Cyfnod Sylfaen. Rwyf yn credu’n gryf yn egwyddor y Cyfnod Sylfaen o ddysgu trwy chwarae yn ogystal â rhoi profiadau go iawn i ddisgyblion. Fel athrawes, y peth pwysicaf i mi yw bod y disgyblion yn fy nosbarth yn hapus, caredig ac yn datblygu hunanhyder yn ystod y flwyddyn. Rydw i wrth fy modd yn yr awyr agored ac rwyf yn hoff iawn o arddio. Rwyf yn cynnal Clwb Garddio’r ysgol gyda Mrs Dwyer.