Athrawes 4B

Miss Morganne Bendle

Yn wreiddiol o Abertawe, rydw i bellach wedi byw yng Nghaerdydd ers bron i dair blynedd. Rwy’n angerddol am ddysgu’r celfyddydau mynegiadol a llythrennedd. Yn fy amser hamdden, rwy’n mwynhau darllen, pobi a mynychu digwyddiadau cerddoriaeth fyw.