Athrawes Meithrin

Mrs Gwenno Kidley

Merch o Ynys Môn ydw i yn wreiddiol. Rydw i wedi setlo yma yng Nghaerdydd ar ôl dysgu mewn ysgolion rhyngwladol am 10 mlynedd. Rwyf dal i fwynhau teithio ond yn falch iawn fy mod wedi dod i ddysgu ym Melin Gruffydd yn 2010! Rydw i wedi cael y pleser o ddysgu ar draws y Cyfnod Sylfaen ac yn falch iawn o groesawu plant ar ddechrau eu taith trwy addysg. Rwy’n mwynhau canu a darlunio yn ogystal â chadw’n heini felly mae’r Meithrin yn berffaith i mi!