Athrawes 5M

Miss Ffion Margetson

Yn wreiddiol o Borthcawl, dwi’n ymddiddori mewn Ieithoedd, Llythrennedd a’r Celfyddydau Mynegiannol. Er yn newydd i’r ysgol, edrychaf ymlaen at yr antur sydd o’m mlaen yng Nghyfnod Allweddol 2 ac i ymgymryd ag agweddau cerddorol yn y dyfodol.