Athrawes DerbynB

Miss Ellen Bowhay

Yn wreiddiol o Gaerdydd. Mae gennyf ddiddordeb mewn amryw o bynciau ar draws y cwricwlwm gan gynnwys Hanes, Cymraeg a’r Celfyddydau Mynegiannol. Rwyf yn credu’n gryf yn egwyddor y Cyfnod Sylfaen o ddysgu trwy chwarae yn ogystal â rhoi profiadau go iawn i ddisgyblion. Dw i’n dwlu ar ddawnsio a threulio amser gyda fy ffrindiau a theulu.