Athrawes 3C

Miss Chloe Jones

Rwyf wedi graddio o’r Brifysgol yn ddiweddar ac rwy’n falch iawn o ddechrau fy ngyrfa fel athrawes yn Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd. Rwy’n wreiddiol o Sir Gaerfyrddin ac yn ddiweddar symudais i Gaerdydd i ddechrau fy swydd newydd. Yn fy amser hamdden, rwy’n mwynhau cymdeithasu gyda ffrindiau a theulu, siopa, pobi, a mynd i’r traeth. Mae gen i ddiddordeb mawr hefyd mewn chwaraeon yn enwedig hoci a phêl-droed.