Athrawes 1E

Miss Beth Evans

Rwy’n dod yn wreiddiol o Gwmllynfell a Chlydach yn Nghwmtawe, fe ddes i Gaerdydd fel myfyriwr yn gyntaf cyn ymsefydlu ac aros yma!

Rwy’n mwynhau dysgu amrywiaeth o bynciau, yn enwedig Gwyddoniaeth a Hanes. Credaf yn gryf fod plant yn dysgu orau pan fyddant yn hapus ac mewn amgylchedd lle maent yn teimlo’n ddiogel a’n hyderus i wneud camgymeriadau ac yn deall ei fod yn rhan bwysig o ddysgu.