Siaradwyr Cymraeg yr wythnos

Da iawn Tomi ac Ifan. Rydych yn siarad Cymraeg yn fendigedig, ac yn ffrindiau caredig. Mae Cyw yn dod i dreulio’r penwythnos gyda chi. Edrych ymlaen i gael yr hanes yr wythnos nesaf.

Ffrindiau Cyw – Siaradwyr Cymraeg yr wythnos