Seremoni’r cadeirio

Bore bendigedig heddi yn seremoni’r cadeirio. Llongyfarchiadau mawr i’r bardd buddugol