Presenoldeb Tymor yr Hydref

Dosbarth

Class

Presenoldeb

Attendance

Blwyddyn 6L 97.8%
Blwyddyn 6R 98.2%
Blwyddyn 5D 96.8%
Blwyddyn 5J 97.1%
Blwyddyn 4A 97.6%
Blwyddyn 4aI 96.7%
Blwyddyn 3R 98.6%
Blwyddyn 3W 97.2%
*Blwyddyn 2HW 98.7%
Blwyddyn 2M 96.4%
Blwyddyn 1LLJ 96.7%
Blwyddyn 1R 97.0%
Derbyn DLl 96.4%
Derbyn L 97.2%
Meithrin am 94.8%
Meithrin pm 95.9%
Cyfanswm / Total 97.2%
Targed yr ysgol / School target 97.2%