Newidiadau Anghenion Dysgu Ychwanegol

Annwyl rieni,

Anghenion Dysgu Ychwanegol – Mae rhaglen genedlaethol o drawsnewid darpariaeth a chefnogaeth ar gyfer disgyblion sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol ar waith, gyda’r bwriad y bydd y system newydd ar waith o Fedi 2021. Ceir gwybodaeth am y newidiadau arfaethedig trwy ddilyn y linc yma: https://llyw.cymru/rhaglen-trawsnewid-y-system-anghenion-dysgu-ychwanegol-cwestiynau-cyffredin-html

Awgrymwn yn gryf bod rhieni disgyblion sydd ar y gofrestr Anghenion Addysg Arbennig o dan y system bresennol yn cwblhau MODIWL 1 – hyfforddiant ar lein yma er mwyn i chi gael deall beth fydd yn wahanol o dan y system newydd – https://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/ADY/story_html5.html

Yn gywir,

Illtud James

Pennaeth