Medi 2021

Annwyl rieni,

Croeso i’r flwyddyn ysgol newydd – 2021/2022. Gobeithiaf eich bod i gyd wedi mwynhau’r Haf. Croeso arbennig i’r disgyblion a’r rhieni newydd sydd yn ymuno â theulu Melin Gruffydd. 

*Bydd y plant (ac eithrio’r Meithrin) yn dychwelyd i’r ysgol ar ddydd Llun, Medi’r 6ed.

Covid-19

Rydym yn parhau i ddilyn rheolau a chanllawiau Covid-19 ac mae cyfarfodydd wedi eu trefnu wythnos yma er mwyn i ysgolion dderbyn y canllawiau diweddaraf gan y sir. Byddwn yn cyfathrebu â chi yn syth ar ôl y cyfarfodydd yma.

Cyfathrebu

Ein prif ddull o gyfathrebu gyda chi yw ar ap MySchoolApp. Cofiwch ddewis dosbarth eich plentyn er mwyn i chi dderbyn negeseuon sy’n berthnasol i chi. 

Rydym hefyd yn defnyddio ein tudalennau ar gyfryngau cymdeithasol – Facebook a Twitter (@melingruffydd). Rydym hefyd yn defnyddio ein cyfrif Instagram (@ysgolgymraegmelingruffydd) er mwyn cyhoeddi lluniau o waith a phrofiadau’r plant.

Calendr 


Mae calendr yr ysgol i’w weld ar ein gwefan neu trwy ddilyn y ddolen yma: http://www.ygmg.com/calendr/

Yn gywir,

Mr Illtud James

Pennaeth