Hylendid bwyd

Yn dilyn arolwg allanol, mae cegin a ffreutur yr ysgol wedi derbyn sgor Hylendid bwyd o 5 – y gradd uchaf posib.

Sgor Hylendid Bwyd