Her Wythnos Ailgylchu

Da iawn i bawb am gymryd rhan yn her wythnos ailgylchu. Dwi’n siŵr gallwch chi gytuno bod llawer o ddisgyblion creadigol yn yr ysgol. Hoffwn i’r plant canlynol ddod mewn a’u modeli ailgylchu i’r ysgol wythnos nesaf plis er mwyn creu arddangosfa?

Meithrin- Reggie ac Alys
DJ- Jacob, Teifi a Gruff
DB- Erin, Oscar, Eiri a Mabli
Bl 1 – Reuben a Joseph
2C- Dafydd, Mabon a Griff
2M- Catriona, Anna a Prim
3J- Martha, Wil a Caitie Haf
3Ll- Eli a Guto
5W- Gruff Parri Jones a Tomos
5M- Josh, Mali a Rhodri

Diolch
Miss Chloe Jones

https://flic.kr/s/aHsmWP9WZa