Gwisg Ysgol

Rydyn ni’n annog y disgyblion i wisgo gwisg bob dydd er mwyn ennyn parch ac agweddau positif tuag at yr ysgol..

Gellir prynu’r wisg o siop YC Sports – 02920 693 653 – yn yr Eglwys Newydd neu o www.ycschoolwear.co.uk

Disgyblion
Sgert llwyd / Trowsus hir llwyd/ trowsus byr llwyd
Crys Polo Glas yr ysgol
Sanau pen-glin gwyn / Sanau llwyd
Crys Chwys navy yr ysgol

Gellir prynu rhai eitemau eraill o’r ysgol –  bagiau ysgol, crysau T. Cliciwch yma i archebu – http://www.ygmg.com/shop/

Gofynnwn i chi anfon hen wisg ysgol i'r ysgol. Rydym yn eu hailgylchu trwy eu gwerthu i rieni.