Gwybodaeth

Adroddiad ESTYN Gwobrau

Prosbectws Llawlyfr Unedau

Cytundeb Ysgol Cartref Cynllun Gwella’r Ysgol

Blwyddyn Academaidd Derbyn Gwybodaeth

Gwisg Ysgol Ffurflen Ymweliad

Targedau Mathemateg Cinio Am Ddim

Data Perfformiad Presenoldeb

Lluniau Ar Y We Anghenion Dysgu Ychwanegol

Cylchlythyron Polisiau

Llawysgrifen Cinio Ysgol

Iechyd Swyddog Teulu

Dechrau Ysgol Diogelu


Diogelwch ar y we – Gwefannau defnyddiol

images