Gwersi Tenis Bl3 22/4/16

Yn dechrau ar Ddydd Gwener 22/4/15 yng nghlwb tenis yr eglwys Newydd, byddwn yn cael cyfres o wersi tenis yn lle’r chwaraeon arferol. Gofynnwn yn garedig am gyfraniad o £3.00 tuag at y costau hyfforddi (50c y sesiwn).

Dewch yn eich dillad ymarfer corff!

Diolch!