Gwersi Ffrydio byw / Live online lessons

Annwyl rieni,

Fel ysgol, rydym wrthi yn cynnig mwy a mwy o wersi byw ynghyd â gosod gwaith ar-lein.

Canllawiau gwersi byw

Bydd mwyafrif helaeth o’r gwersi yn cael eu cyflwyno ar Google Meet ac yn achlysurol ar Teams. Ni fyddwn yn defnyddio Zoom
Yn dilyn canllawiau gan yr awdurdod, gan ddechrau ar Ionawr 14eg, bydd athrawon yn recordio eu gwersi byw
Bydd yr athro yn atgoffa’r plant ar ddechrau’r gwersi bod y sesiynau yn cael eu recordio
Gall y plant newid y cefndir yn y gwersi os ydynt yn dymuno – bydd yr athro yn hyfforddi’r plant sut mae gwneud hyn
Rhaid i gamera’r plant fod ymlaen ond dylai’r meicroffon fod bant. Bydd yr athro yn helpu’r plant gyda hyn.
Rhaid i’r plant fod mewn ystafell addas – nid ystafell wely, ystafell ymolchi
Rhaid i’r plant wisgo dillad addas
Ni ddylai’r plant fwyta bwyd yn y gwersi
Gall y plant wisgo clustffonau os ydynt yn dymuno. Mae hyn yn help mawr i gael gwared ar synau eraill sydd o’u cwmpas ac yn eu cynorthwyo i ganolbwyntio’n well
Rhaid dangos yr un cwrteisi a pharch a phan yn yr ysgol
Os yn bosibl, oedolyn i fod gerllaw rhag ofn i’r plentyn gael trafferth dechnegol gyda’i offer

Rhaid canmol agwedd ac ymddygiad yr holl blant sy eisoes wedi bod mewn gwersi ar-lein byw

Diolch i chi gyd am gefnogi y gweithgareddau ar-lein a’r gwersi byw!

Yn gywir,

Illtud James