Gwaith Cartref Bl 4 – 16/02/17

Gwaith Cartref Bl4 16.02.17 (Wythnos Hanner tymor):

Eich gwaith cartref yr wythnos hon yw:

  • dysgu sillafu geirfa Saesneg (Contraction apostrophe)
  • dysgu sillafu geiriau ‘Phonics’
  • cadw dyddiadur bwyd dros gyfnod o wythnos (eglurhad yn y llyfr gwaith cartref)
  • i baratoi cyflwyniad i ymgeisio i fod ar gyngor newydd yr ysgol (Cyngor Cysylltiadau) – os yn dymuno!
  • celf yr Urdd
  • pobi / prynu cacennau ar gyfer ein stondin Bobath (erbyn: 01/03/17)

Erbyn: 28/02/17

Diolch