Yr 3 Homework 13/6/16

celt

Gwaith cartref Bl 3 Homework

16/6/16

Fel rhan o’n thema newydd rydym yn mynd i fod yn astudio patrymau Celtaidd yn ein gwaith celf ac yn dylunio a gwneud tarian Geltaidd, sy’n arddangos patrwm Celtaidd. Ewch ati i gasglu rhai o’r adnoddau isod er mwyn eu  defnyddio yn ein tasg Dylunio a Thechnoleg

  • Cortyn o drwch amrywiol
  • Darn o gardfwrdd cryf (dim mwy na’ maint A3)
  • Topiau poteli plastig
  • Gemau plastig
  • Platiau papur

Cofiwch, nid oes angen casglu pob un o’r rhain gan y byddwn yn rhannu’r adnoddau, a does dim angen prynu pethau newydd. Galwch ail ddefnyddio neu ail gylchu pethau sydd gennych yn barod / pethau sydd ddim angen arnoch mwyaf. Diolch!