Gwaith Cartref 11/1/18

Ein thema tymor yma yw ‘Y Blitz’. Fel Gwaith Cartref y penwythnos yma hoffem i chi ymchwilio i hanes a bywyd Winston Churchill. Wythnos nesaf fe fyddwn yn ysgrifennu portread ohono. Byddai cywain gwybodaeth a casglu lluniau o flaen llaw yn ddefnyddiol iawn i chi!

Fe gewch ddewis sut ydych yn gosod y gwaith.

Cofiwch ymchwilio’n ofalus ar y we.

Mrs Davies a Miss Francis