Grant Gwisg ysgol

Gall plant cymwys ym MHOB blwyddyn ysgol wneud cais bellach am Y Grant Datblygu Disgyblion – Mynediad:  Grant Gwisg YsgolGall dysgwyr sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim ar hyn o bryd wneud cais am grant o £125 y dysgwr, a £200 i’r dysgwyr hynny sy’n dechrau ym mlwyddyn 7, gan gydnabod y costau uwch sy’n gysylltiedig â dechrau’r ysgol uwchradd.Mae pob blwyddyn ysgol bellach yn gymwys. Mae pob plentyn sy’n derbyn gofal yn gymwys i gael y grant, p’un a ydynt yn cael prydau ysgol am ddim ai peidio. Dim ond un cais ar gyfer bob plentyn y mae gan deuluoedd hawl i hawlio, fesul blwyddyn ysgol. Bydd y cyllid ar gyfer cynllun 2021 i 2022 yn cau ar 31 Mawrth 2022Felly gall plant ym mlynyddoedd 2,4 neu 6 wneud cais am gynllun eleni. Sut i wneud caisCysylltwch â’ch awdurdod lleol.  Gallwch ddod o hyd i wybodaeth eich awdurdod lleol drwyhttps://llyw.cymru/grant-datblygu-disgyblion-mynediad