Ffair Haf – 10 Gorffennaf am 3.30pm

Cynhelir ffair haf yr ysgol ar ddydd Gwener, 10 Gorffennaf am 3.30pm.
Os oes gennych unrhyw un o’r eitemau isod i’w cyfrannu yna buaswn yn ddiolchgar iawn petaech yn gallu dod a hwy i’r ysgol erbyn dydd Gwener:

  • llyfrau ail law,
  • tegannau gan gynnwys tegannau meddal mewn cyflwr da ,
  • colur ewynedd (nail varnish) ar gyfer y stondin addurno ewynedd
  • gwisg ysgol.
  • Cyfraniad/anrheg ar gyfer y stondin Tombola.
  • Poteli ar gyfer y stondin boteli e.e. poteli pop, gwin, sos coch, poteli gwag wedi eu llenwi a loshin..
  • Cyfraniad ar gyfer y stondin gacennau.

Diolch yn fawr iawn am eich cefnogaeth ac edrychwn ymlaen at eich gweld ddydd Gwener yn y Ffair.