Etholiadau Cyngor Ysgol ac Eco 23/9/16

GWAITH CARTREF CYMRAEG Bl2-6

(Welsh Homework)

Paratoi cyflwyniad byr ar gyfer ymgeisio i fod yn aelod o Gyngor Ysgol neu Gyngor Eco Melin Gruffydd.

(To prepare a short presentation that outlines reasons for wanting to be considered for a place on the School or Eco Council. This should include, personal reasons, personal skills and new ideas.)

Cofiwch gynnwys gwybodaeth am

-eich rhesymau dros ymgeisio

-eich sgiliau personol

-eich syniadau ar gyfer y Cyngor

Pob lwc!