Estyn yn cydnabod gwaith da yr ysgol yn ystod cyfnod Covid-19

Rydym yn falch iawn bod Estyn wedi cydnabod y gwaith da sydd wedi ei wneud gan yr ysgol  yn ystod cyfnod Covid-19. Mae Estyn wedi ein cynnwys yn eu hadroddiad – ‘Cefnogi lles a dysgu yn ystod COVID-19 – dulliau o ysgolion cynradd’

Darllenwch amdanom trwy glicio ar y ddolen – https://www.estyn.llyw.cymru/cefnogi-dysgu/cefnogi-lles-dysgu-yn-ystod-covid-19-dulliau-o-ysgolion-cynradd

Illtud James

Pennaeth