Musical School

24-05-2016

Brass exams

Congratulations to the following pupils on their success in the recent brass exams-

Caitlin Allan – Grade 3 – Trumpet
Osian Roberts – Grade 3 – Tenor Horn
Rhodri Allsobrook – Grade 1 – Trumpet
William Parry – Grade 2 – Trumpet
William Barry – Grade 2 – Trumpet
Steffan Rayment – Grade 4 – Trumpet

14-04-2016

Music exams

Congratulations to Grace Reilly and Catrin Powell on passing their Grade 1 Flute exams

10-03-2016

05-03-2016

Eisteddfod Gylch results

We had a very successful day in the Eisteddfod Gylch today. Congratulations to all the children who competed and well done to all the staff for their efforts.

Results

Unawd 3 a 4 = 1af Cadi Gwen Sandall, 2ail Anest James

Llefaru 3 a 4 = 1af Gwen Metcalfe, 3ydd Phoebe Williams

Deuawd = 3ydd Sara Mackie a Katie Anderson

Alan Werin = 2ail Cadi Gwen a 3ydd Hanna Boore

Llefaru 2 ac iau = 1af Tom Davies, 3ydd Tabitha Morgans

Unawd 5 a 6 = 1af Erin Jones

Grwp Llefaru = 1af MG

Parti Unsain = 1af MG

Llefaru 5 a 6 = 2ail Luned Evans

Cor = 1af MG

27-11-2015

Yr 3 Homework

Dysgu geiriau ar gyfer y sioe Nadolig / Learn words for the Christmas concert

O Christmas tree!

O Christmas Tree! O Christmas Tree! Thy leaves are so unchanging;

O Christmas Tree! O Christmas Tree! Thy leaves are so unchanging;

Not only green when summer’s here, But also when ’tis cold and drear.

O Christmas Tree! O Christmas Tree! Thy leaves are so unchanging!

O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter!

O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter!

Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, Nein auch im Winter, wenn es schneit.

O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter!

O goeden hardd, o goeden hardd! Dy olau gwyrdd sy’n pefrio.

O goeden hardd, o goeden hardd! Dy olau gwyrdd sy’n pefrio.

Yng nghanol rhewynt Gaeaf oer, Ar noson glaer, dan olau’r lloer,

O goeden hardd, o goeden hardd! Dy olau gwyrdd sy’n pefrio.

Nadolig Llawen i Chi Gyd

Brysiwch lawr y grisiau,, Syllwch ar bresantau,

Beic mawr coch ac aur, Doli ddel i Mair,

Teulu a pherthnasau a ffrindiau i gyd yn cwrdd,

Mae’r twrci ‘leni’n werth ei weld, eisteddwch wrth y bwrdd.

Cytgan:

Nadolig llawen i chi gyd,

I deulu mawr y byd,

Ynghanol swn y dathlu

A oes ‘na le i’r Iesu

Neu ydi’r llety’n llawn o hyd?

Brysiwch at ei breseb, Sylwch at ei wyneb,

Iesu faban Mair, Yn y gwely gwair

Doethion a Bugeiliaid Yn addoli yno ynghyd

Gadewch i ninnau fynd i’w weld A phlygu wrth ei grud.

11-09-2015

Music

Congratulations to the following children on their recent success-

Beca Davage – Grade 2 – Harp

Saran Jones – Grade 1 – Harp

Luned Evans – Grade 1 – Harp

Gwenllian Boore – Grade 1 – Flute

06-07-2015

Thank you Mrs Wendy Owen

We would like to inform you that Mrs Wendy Owen is leaving us at the end of this term following eighteen years of teaching cello and general musicianship to the pupils (her last day will be this Thursday). We wish her all the best and want to thank her very much for all her work.  Many children have benefited from her lessons over the years. Thank you Mrs Owen!

20-04-2015

Cello exam

Congratulations to Tomos Waddington for passing his Grade 2 Cello exam.

17-03-2015

Success in the Eisteddfod Gylch

Melin Gruffydd had a very successful day in the recent Eisteddfod Gylch. Congratulations to all the children who represented the school to such a high standard. Many of the children will be competing again in the Eisteddfod Sir in Glantaf this Saturday – good luck to them all!

Results

168: Unawd Bl 2 ac iau

2il      Mari Evans Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

3ydd      Anest James Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

169: Unawd Bl 3 a 4

3ydd      CADI GWEN SANDALL Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

170: Unawd Bl 5 a 6

2il      Enfys Evans Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

3ydd      Hanna Boore Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

171: Deuawd Bl 6 ac iau

1af      Erin a Katie Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

3ydd      Caitlin a Sara Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

175: Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)

1af      Parti Melin Gruffydd Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

177: Côr Bl 6 ac iau (Y.C.) (Ysg. Dros 150)

2il      Melin Gruffydd Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

178: Parti Deulais Bl 6 ac iau (Y.C./Adran)

1af      Parti Melin Gruffydd Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

201: Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau

3ydd      Cadi Gwen Sandall Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

206: Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau

1af      Elena Chapman Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

3ydd      Cadi Delyth Davage Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

208: Unawd Piano Bl 6 ac iau

2il      Cadi Delyth Davage Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

209: Unawd Pres Bl 6 ac iau

2il      Iestyn Thomas Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

286: Llefaru Unigol Bl 2 ac iau

1af      Miriam Rizzo Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

2il      Mari Evans Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

3ydd      Liwsi Williams Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

288: Llefaru Unigol Bl 5 a 6

3ydd      Hanna Boore Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

289: Grwp Llefaru Bl 6 ac iau

1af      Grwp Melin Gruffydd Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

353: Ymgom Bl 6 ac iau

1af      Grwp Melin Gruffydd Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

04-03-2015